หน้าแรก


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 พฤศจิกายน 2564   ร่วมเป็นกำลังใจให้ สำหรับการประเมินครู คศ.2 น้องกระตั้ว (นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล)  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  ขอให้ผ่านด้วยความราบรื่นทุกประการจ้า คลิกชมภาพกิจกรรม    

นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานใน การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม การแก้ไขโจทย์ปัญหา ฟิสิกส์สัประยุทธ์นานาชาติ IYPT 2022 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 คลิกชม…

นางลักษณาวดี  ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 12 พ…

ทีมงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมประชุมถ่ายทอดสดการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564   เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการเตรี…

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการVDO Presentation

Sorry, no posts were found.


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….