หน้าแรก


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทนบุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชน ม.ปลายห้องเรียนพิเศษทางการแพทย์  ระหว่างนักเรียนห้องเรียน…

วันที่ 5 มกราคม 2564   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้การต้อนรับ นายจักราวุธ สอนโกษา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และคณะผู้บริหาร   ไ…

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ที่กรุณามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับคณะครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงหยุดยั…

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ปีการศึกษา 2563  โดยมี ดร.ยุทธศาสตร์ กง…

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการVDO Presentation

Sorry, no posts were found.


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….