หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร่วมใจถวายสิ่งของมลคลเพื่อบูชาแด่หลวงพ่อพระสุวรรณมงคล ศาลท่านปู่  และศาลเจ้าแม่เอกไคร้  เพื่อความเป็นศิริมงคลกับครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกคน ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง…

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ Open House KKW 2019 ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เพื่อแสดงผลงานของโรงเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศา…

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ Open House  และคณะกรรมการจัดกิจกรรมในโครงการ Best of Science  ในวันที่ 2 มกราคม 2562  ณ ห้อง 116

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยคุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เข้าเยี่ยมและรับพรจากผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเนื่องในวาระดีถึขึ้นปีใหม่ 2562

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการ

Sorry, no posts were found.VDO Presentation

Sorry, no posts were found.


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….