หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศักดาเดช  ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 …

28 สิงหาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้ดำเนินการเป็นศูนย์สอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2565  ศู…

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนกาลเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง ด้วยรักและผูกพันคุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

ภาพบรรยากาศการสอนเสริมเติมเต็มความรู้สู่การสอบ สอวน. ค่าย 1วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 (วันที่2)1. สาขาฟิสิกส์ : คุณครูยศวัฒน์ พาผล2. สาขาเคมี : คุณครูมิยาวดี หาโกสีย์3. สาขาชีววิทยา : คุณครูนัฎฐพร ท…

 

ผลงานดีเด่นหนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….