หน้าแรก

       

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนา โครงการห้องเรียน Platinum Health science

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มฯ จัดประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนาโครงการห้องเรียน Platinum Health science เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนอย…

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนท่านรองผู้อำนวยการ ” นายธนัช ฐากุลธเนศ “

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำโดย นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนท่านรองผู้อำนวยการ ” นายธนัช ฐากุลธเนศ ” ที่ย้ายมาดำ…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำสื่อดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ทีม ICT โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสื่อดิจิทัลเบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ในปีการศึกษา 2563 ให้กับคุณครูทุกท่านสนใจ

การประชุมตัวแทนครู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสื่อบทเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

       วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี นำโดย คุณครู ลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดประชุม คุณครูตัวแทนแต่ละสาขา ด้านดิจิทัล จัดเตรียมสื่อบทเรียนออนไลน์…

มอบรางวัล The Best of Science XIV (KKW) ครั้งที่ 14

พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ The Best of Science XIV (KKW) ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยในพิธีมอบรางวัลทางกลุ่มสาร…


Sorry, no posts were found.


       

Sorry, no posts were found.

กิจกรรมของเรา

บุคลากร

          

                    

คลังรูปภาพ

            

VDO PRESENT