หน้าแรก


        

ชนะเลิศการเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน ในการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

  เมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ครูนรินทร รัตนทา, ครูณัชทัต ลิมป์เศวต และครูมิยาวดี หาโกสีย์ ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.6/15 เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ ณ จังหว…

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืนระดับ 2 ดาวประจำปี 2563

วันที่ 21-25 กันยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ครูลักษณวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณะครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ….

ร้อยรักถักทอใจ ร้อยสายใยเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 กันยายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมงานรวมใจ วิทย์&เทคโน  ในการรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  อย่างเป็นทา…

ผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายรายการ GPSCYSI 2020

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนผ่านการคัดเลือกเป็น 5 ทีมสุดท้ายจากทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 300 ทีม ในรายการ GPSCYSI 2020 เพื่อชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีสม…

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดคู่พัฒนาขอนแก่น-กาฬสินธุ์

วันนี้ (18 ก.ย.) นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นม.4 (ม.4/1-4/4) เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภา…


Sorry, no posts were found.


       

กิจกรรมของเรา

บุคลากร

          

                    

คลังรูปภาพ

            

VDO PRESENT