หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2565นางลักษณาวดี ศรีสุข เป็นประธานในการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระในการประชุมครั้งนี้1. การประเมินผลการพัฒนางานเพื่อคงวิทยฐานะ และเลื่อนเงินเดือน (วPA)2…

วันที่ 11 สิงหาคม 2565นางลักษณาวดี ศรีสุข เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม ในการประเมิน ว.PA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้อง easy sci คล…

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 3 …

9 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปีการศึกษา 256…

 

ผลงานดีเด่นหนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….