หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนให้สนุก เล่นให้ได้ความรู้ภาพบรรยากาศการเข้าค่าย ม.1 ตามโครงการส่งเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิตนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่…

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการตรวจ ATK ที่ใต้ถุนอาคาร 11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ก่อนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมตามโคร…

14 มีนาคม 2565 ในช่วงบ่าย นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet. เพื่อร่วมปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรโครงการพลังสิบ กับ ส…

14 มีนาคม 2565เช้าวันนี้ ณ ห้องสำนักงานอาคาร 11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ประชุมเพื่อติดตามความพร้อมในการนำเสนอโครงการตามแผ…

 

ผลงานดีเด่นหนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….