หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในวันที่  5 มิถุนายน 2562  ณ สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนขอนแก่นวิ…

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562  โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่  3-7 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมเดอะปาร์ค  จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พบปะลูกๆ นักเรียน ม.4/4 ที่กำลังดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ สอดคล้องกันนโยบาย “ข.ก.โรงเรียนสะอาดที่สุดในภาคอีสาน” สอดรับกับรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล…

การประชุมเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนบน จำนวน 32 โรงเรียน  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 .ที่โรงแรมเจริญธานี  ขอนแก่น  ในคร…

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการ

Sorry, no posts were found.VDO Presentation

Sorry, no posts were found.


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….