หน้าแรก


        

พิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะ ร.5

ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ …

สร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Health Science

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม สร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Health Science 🩺💉 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ อดุยด์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการก…

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Healthscience

คุณครูลักษณะดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Healthscience ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 โรงเรียนขอนแก่น…

คณะครูจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ครูลักษณะดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ที่ ห้อง Easy Science โดยได้รับเกียร…

งานปูชนีย์-ศรีมณฑล กตัญญุตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปี 2563

จากวันวารที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ …. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยี ร่วมน้อมจิตคารวะแด่คุณครู ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ในงานปูชนีย์-ศรีมณฑล กตัญญุตาจิตคุณครูผู้เกษ…       

กิจกรรมของเรา

บุคลากร

          

                    

คลังรูปภาพ

            

VDO PRESENT