หน้าแรก


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องจ๊ะจ๋า พิมกมล บัวละคร ในการประเมินครูผู้ช่วยรอบสุดท้าย   ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564    ณ ห้องประชุม 326  ขอให้โชคดี ผ่านดด้วยความราบรื่…

17 ธันวาคม 2564หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการประชุมกิจกรรมตามโครงการห้องเรียน gifted , premium,platinum,health science, programer และครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษณ ห้อง e…

16 ธันวาคม 2564นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดเตรี…

15 ธันวาคม 2564เวลา12.00 น -13.00 นศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประชุมโรงเรียนเครือข่าย 10 โรงเรียน รูปแบบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์จากสพฐ.ในการจัดการเรี…

 

ผลงานดีเด่นหนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….