หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2565เป็นกำลังใจให้กับการประเมินครูผู้ช่วยคุณครูภาสกร แสงนิกุล (สาขาวิชาเคมี ครั้งที่4) ในการรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกชมภาพกิจกรรม  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมครูผู้ประสานงานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ร่วมประชุมกับ สพฐ. ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้อง easy sci คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 16 กันยายน 2565เวลา 12.00 น.ประชุมติดตามความพร้อมการอบรมวิทยาศาสตร์พลังสิบในการเป็นเจ้าภาพ จัดอบรม ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์อีสานบน 28 โรงเรียน วันที่ 26-27 กันยายน และอบรมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ อีส…

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.-15.00 น.  นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  มอบหมายให้รองผู้อำนวยการนางชุรีพร นาเลาห์  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในกา…

 

ผลงานดีเด่นหนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….