หน้าแรก


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ สาขาเทคโนโลยี จากโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา สู่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ด้วยความยินดียิ่ง  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564   ณ ห้องประชุมวิชาการ…

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประเมินครูผู้ช่วยแบบออนไลน์  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้อง Easy Science   ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่เข้ารับการประเมิน….ทุกท่าน นายภาสกร แสงนิกุ…

คุณครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประชุมเลือกตั้งหัวหน้าและเลขานุการ รวมทั้งหัวหน้า ม.1  ม.2  และ ม.3  ตามนโยบายมีส่วนร่วมในการบริหารงานและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ใ…

2 พฤศจิกายน 2564  นางลักษณาวดี  ศรีสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาการ เนื่องในวาระพิเศษเพื่อหามาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค…

 

ผลงานดีเด่นหนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….