หน้าแรก

       

Happy New Year 2019 KKW

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562  ให้กับคณะครู และบุคลากรในโรงเรียน  นำโดย ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่ว…

รับสมัครนักเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562  ทั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ( GIFTE…

Google Coding Teacher Leader

ครูประกาศิษย์ แทบมะลัย เข้าร่วมการอบรมในโครงการ Google Coding Teacher Leader เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพในการสอน “Computational Thinking ภายใต้การสนับสนุนของ Google Thailand  โดยผู้ที่ได้ร…

สพฐ.เร่งแก้ไขการบันทึก Logbook

วันที่ 20 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สะท้อนความเห็นเกี่ยวกับการทำ Logbook ผ่านโปรแกรม ในร…

O-Net ปี 2560

ผลการสอบ O_NET ปี 2560 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยได้คะแนนอันดับ 1 ของทั้งระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 3 และชั้นมั…


Sorry, no posts were found.


       

Sorry, no posts were found.

กิจกรรมของเรา

บุคลากร

          

                    

คลังรูปภาพ

            

VDO PRESENT