หน้าแรก

       

การประชุมกลุ่มสาระฯและต้อนรับคุณครูคนใหม่

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข จัดการประชุมกลุ่มสาระฯ ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดอัตราการกำลังแต่ละวิชาสำหรับเทอม 2 ปีการศึกษา 2563…

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ IYPT2021 ครั้งที่ 34

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ IYPT2021 ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ ภาควิชาฟิสิก…

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอต้อนรับน้องแชมป์ ภาสกร แสงนิกุล สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง

พิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะ ร.5

ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ …

สร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Health Science

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม สร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Health Science 🩺💉 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ อดุยด์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการก…       

กิจกรรมของเรา

บุคลากร

          

                    

คลังรูปภาพ

            

VDO PRESENT