หน้าแรก


        

กลุ่มสาระฯต้อนรับทีมงาน จาก GPSC (ปตท.)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำโดย คุณครูลักษณวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และ คุณครูยศวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการ ต้อนรับทีมงาน จาก GPSC (ปตท.) ซึ่งได้มาติดตาม…

พิธีรำบวงสรวงพระธาตุศิโรดมขอนแก่น 2563

วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563 ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงพระธาตุศิโรดมขอนแก่น เวลา 08.00-10.30 ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

โครงงานวิทยา​ศาสตร์​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ

ทีมโครงงานวิทยาศาสตร์​ โรงเรียน​ขอนแก่น​วิทยา​ยน​ จำนวน 2 ทีม ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ​ ในสาขากายภาพ และสาขาชีวภาพ ให้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์​และเทค…

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูรุ่นที่ 1

สาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T) รุ่นที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1…

สัมมนาโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

วันนี้ (18 พ.ย. 2563) ท่านผอ.ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รอง ผอ.ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และคุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้…       

กิจกรรมของเรา

บุคลากร

          

                    

คลังรูปภาพ

            

VDO PRESENT