หน้าแรก

       

ค่ายเสริมวิชาการ Gifted ม.3

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดโครงการเติมเต็มความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างวันที่  6 &#821…

ศิริมงคลรับปีใหม่ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร่วมใจถวายสิ่งของมลคลเพื่อบูชาแด่หลวงพ่อพระสุวรรณมงคล ศาลท่านปู่  และศาลเจ้าแม่เอกไคร้  เพื่อความเป็นศิริมงคลกับครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกคน ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง…

Open House KKW 2019

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ Open House KKW 2019 ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เพื่อแสดงผลงานของโรงเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศา…

ประชุมเตรียมนิทรรศการและงาน Best of Science

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ Open House  และคณะกรรมการจัดกิจกรรมในโครงการ Best of Science  ในวันที่ 2 มกราคม 2562  ณ ห้อง 116

พรปีใหม่จากผู้บริหาร

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยคุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เข้าเยี่ยมและรับพรจากผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเนื่องในวาระดีถึขึ้นปีใหม่ 2562


Sorry, no posts were found.


       

Sorry, no posts were found.

กิจกรรมของเรา

บุคลากร

          

                    

คลังรูปภาพ

            

VDO PRESENT