หน้าแรก

       

YSC 2019 ครั้งที่ 21

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC2019) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา  ซึ่งมีโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในรอบนำเสนอจำนวน 5 โครงงาน จาก 3…

ฟิสิกส์สัประยุทธ์

จากทษฎี การลงมือกระทำ กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน สู่ความเป็นเลิสทางวิชาการ  พวกเราชาววิทยาศาสตร์ขอให้กำลังใจกับทีมงานทุกท่าน  ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่กลุ่มสาระวิทยาศา…

ค่าย Gifted ม.4

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการคิด และทักษะต่างๆ รวมทั้งเป…

ติว O-Net ม.3 วิทยาศาสตร์

การสอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ระดับชาติ O-Net ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่  21  มกราคม  2561 …

ติว O-Net ม.3 English

โรงเรียนขอนแก่นขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net โดยในวันที่ 18 มกราคม 2562  ได้เพิ่มเติมความรู้ใน…


Sorry, no posts were found.


       

Sorry, no posts were found.

กิจกรรมของเรา

บุคลากร

          

                    

คลังรูปภาพ

            

VDO PRESENT