หน้าแรก

       

ค่าย Gifted ม.4

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการคิด และทักษะต่างๆ รวมทั้งเป…

ติว O-Net ม.3 วิทยาศาสตร์

การสอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ระดับชาติ O-Net ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่  21  มกราคม  2561 …

ติว O-Net ม.3 English

โรงเรียนขอนแก่นขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net โดยในวันที่ 18 มกราคม 2562  ได้เพิ่มเติมความรู้ใน…

ติว O-Net ม.3 ภาษาไทย

โรงเรียนขอนแก่นขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net โดยในวันที่ 17 มกราคม 2562  ได้เพิ่มเติมความรู้ใน…

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอาริศรา  อรรคษร  ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น  “ประเภคครูผู้สอนวิทยาศาสตร์” เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาช…


Sorry, no posts were found.


       

Sorry, no posts were found.

กิจกรรมของเรา

บุคลากร

          

                    

คลังรูปภาพ

            

VDO PRESENT