หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2565 นายศักดาเดช ทาซ้ายผู้ อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประธานดำเนินงานแม่ข่ายโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  พร้อมด้วยนางชุรีพร นาเลา…

23 พฤศจิกายน 2565    โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน แม่ข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี  ในโอกาสศึกษาดูง…

23 พฤศจิกายน 2565  นางชุรีพร นาเลาห์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้เกียรติเป็นประธานการปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคนิคการแพทย์ กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของนักเรียนห้อ…

22 พฤศจิกายน 2565  นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  มอบหมายให้นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานพิธีเปิด ค่ายส่งเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิตน…

 

ผลงานดีเด่นหนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….