หน้าแรก


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มกราคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูแพรวสุภา เหล่าศิริ สาขาวิชาเคมี (ครู super premium)สู่รั้ว ชมพู ฟ้า เหลือง ด้วยความยินดียิ่ง   คลิกชมภาพกิจกรรม  

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นนางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มระดับ และหัวหน้าสำนักงานณ ห้องโสตทัศนศึก…

10 มกราคม 2565  นางลักษณาวดี ศรีสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำคณะกรรมการบริหารและตัวแทนกลุ่มสาระฯ   ส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่ท่านผู้บริหาร  พร้อมทั้งรับพรปีใหม่จา…

7 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และครู ห้องเรียน Platinum Programmer รูปแบบออนไลน์   เพื่อนำเสนอผลกการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และเพื่อวาง…

 

ผลงานดีเด่นหนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….