หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 พฤษภาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบการจัด…

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  นายศักดาเดช  ทาซ้าย  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   เป็นประธานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนขอน…

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาณ หอประชุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  คลิกชมภาพกิจกรรม

3 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในนามแม่ข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ห้องเรี…

 

ผลงานดีเด่นหนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….