หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2565เวลา 11.30 น.ประชุม คณะทำงานดำเนินงานระดับเครือข่ายของโรงเรียนศูนย์ใน โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ร่วมกับโรงเรียนศูนย์ 14 โรงเรียนศูนย์ 11 จังหวัด ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห…

วันที่ 27 มิถุนายน 2565ประชุมทีมงานดำเนินการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์พลังสิบ และประชุมทีมงานจัดกิจกรรม สานฝันปั้นจิตห้อง health scienceณ ห้อง easy sci คลิกชมภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดคู่ขนานขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ซึ่งจัดระหว่างวันที 24 มิถุนายน พ.ศ. 2…

24 มิถุนายน 2565  เวลา 12.00 น.   ศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน แม่ข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   ประชุมปรึกษาหารือวิทยากรในโครงการเพื่อวางแผนบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ด้า…

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการVDO Presentation

Sorry, no posts were found.


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….