หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิถุนายน 2565  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะครูตัวแทนห้องเรียน Platinum Programmer ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตร…

นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมน้อมรำลึกพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไป   โดยมีท่านผุ้อำนวยการศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่…

7 มิถุนายน 2565  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ  รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ให้เกียรติในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก (Only One Earth) ประจำปี 2565   จัดโดยกลุ่มสาระการเรีย…

ประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 คลิกชมภาพกิจกรรม  

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการVDO Presentation

Sorry, no posts were found.


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….