หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565เวลา 12.30 น. นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  จัดกิจกรรมการประชุมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Platinum …

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565เวลา 09.30-12.00 น. นางลักษณาวดี ศรีสุขหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

ขอเป็นกำลังใจให้กับ คุณครูศิริพร สุขเอิบ (น้องแพง) ในรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565เวลา 09.00 น. ประชุมพลังสิบร่วมกับ สพฐ. และโรงเรียนแม่ข่ายทั้ง 10 โรงเรียน ในรูปแบบออนไลน์ณ ห้อง EASY SCIENCE คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการVDO Presentation

Sorry, no posts were found.


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….