หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราบขอบพระคุณผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็ปไซต์ ให้กับนักเรียนห้อง platimum programmer ระ…

10 กุมภาพันธ์ 2565บรรยากาศการสอนเสริมวิชาการวันสุดท้าย ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา โดยคุณครูมิยาวดี หาโกสีย์ ,คุณครูศิวพร เทพจั้ง ,คุณครูณัชทัต ลิมป์เศวต และคุณครูวิริยกุล อุ…

9 กุมภาพันธ์ 2565วันที่สาม ของบรรยากาศการสอนเสริมวิชาการ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยคุณครูแพรวพรรณ เพ็งบุญ และคุณครูเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์ตามโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของน…

8 กุมภาพันธ์ 2565บรรยากาศการสอนเสริมวิชาการในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยคุณครูธิดารัตน์ ช่างจัตุรัส คุณครูสุทธาภรณ์ พราวิเชียร และคุณครูพีรัตน์ พรสุรัตน์ตามโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศท…

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการVDO Presentation

Sorry, no posts were found.


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….