หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน แม่ข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างคุณสมบัติครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ร่วมกับแม่ข่…

ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” และ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาสศตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ต…

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565เวลา 11.30 น.ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ห้อง easy sci  ซึ่งกิจกรรมจะมีขึ้น ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565เวลา 09.30 น. นางลักษณาวดี ศรีสุขหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….