หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 พฤษภาคม 2565  คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ ว PA (Performance  Agreement)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ  ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเ…

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565เวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณ ห้อง EASY SCIENCE คลิกชมภาพกิจกรรม  

นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น โดยมีท่านผู้อำนว…

12 พฤษภาคม 2565 ยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพิเชษฐ์ ดาศรี (น้องมด) สอนวิชาออกแบบและวิทยาการคำนวณ ม.4 ครูวีระชน แสงศรีเรือง ครูพี่เลี้ยง และนางสาวฐิติพร สวงโท …

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….