หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2565นางลักษณาวดี ศรีสุข เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม ในการประเมิน ว.PA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้อง easy sci คล…

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 3 …

9 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปีการศึกษา 256…

วันที่ 4 สิงหาคม 2565เวลา 12.00 – 13.00 น.ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมกิจกรรมการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ที่ ห้อง easy sci ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม…

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….