หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 12.30 -13.30 น.นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะดำเนินงานเข้าร่วมประชุมออนไลน์ การประชุมโรงเรียนแม่ข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ …

ภาพบรรยากาศ ของการสอบปลายภาคของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา   คลิกชมภาพกิจกรรม

23 กุมภาพันธ์ 2565   ขอขบคุณท่านรองผู้อำนวยการอดุลย์เดช ฐานะ และท่านรองชุรีพร นาเลาห์  ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม ในนามแม่ข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์พังสิบ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์โรงเรี…

23 กุมภาพันธ์ 2565  การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564  รูปแบบออนไลน์  รายวิชาเคมีและรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  ขอบคุณกำลังใจจากท่านหะวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางลักษณาวดี  ศรีสุข  ที…

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการVDO Presentation


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….