Lab Gifted M.5 KKU

กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 ขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น  วันที่15-16 ธ.ค 61   ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คลิกชมภาพนิ่งกิจกรรม

  คลิกชมภาพวีดโอ