โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18-19 ธันวาคม ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้​การ​ดูแลของกลุ่มสาระการเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ โรงเรียน​ขอนแก่น​วิทยา​ยน​ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต ณ สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนลำตะคอง แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดนครราชสีมา
 
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/170xvxed5bW_dukH550m93fhUfhCTVBqj?fbclid=IwAR06zDJNCp_x20fxbY5OG579_w-29mPuMwSwZ7b7salwEFejCKYNfdlggPM

นักเรียนห้องเรียน Science-Premium Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบผ่าน ข้อสอบ BMAT ปีการศึกษา2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียน Science-Premium Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่สอบผ่าน ข้อสอบ BMAT เพื่อใช้ประกอบการยื่นเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ในรอบ portfolio 

กลุ่มสาระฯ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ผ่านรอบBMATในการสอบในรอบต่อไป และนักเรียนทุกคนในทุกสนาม ให้ประสบความสำเร็จ ได้เรียนคณะตามที่มุ่งหวังนะคะ : )

 

คณะผู้บริหารจาก สพฐ.เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 น.
ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชียวชาญ
ดร.อดุลย์ ฐานะ รองผู้อำนวยการเชียวชาญ และ
คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ
คณะผู้บริหารจาก สพฐ.เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ณ ห้อง Easy Science
 
คณะผู้บริหารจากสพฐ.ที่มาตรวจเยี่ยม มี 3 ท่าน ดังนี้
1.นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพค.)
2.นางพุทธชาต ทองกร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( สพค.)
3.นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ( สพค.)

กลุ่มสาระฯต้อนรับทีมงาน จาก GPSC (ปตท.)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำโดย
คุณครูลักษณวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และ
คุณครูยศวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการ ต้อนรับทีมงาน
จาก GPSC (ปตท.) ซึ่งได้มาติดตามการพัฒนานวัตกรรม
ในการประกวด GPSC YSI 2020 รอบระดับประเทศ
📌สถานที่ อาคาร 1 ห้อง 112

พิธีรำบวงสรวงพระธาตุศิโรดมขอนแก่น 2563

วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563
ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงพระธาตุศิโรดมขอนแก่น
เวลา 08.00-10.30 ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น