24 พฤศจิกายน 2565 นายศักดาเดช ทาซ้ายผู้ อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประธานดำเนินงานแม่ข่ายโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  พร้อมด้วยนางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการ นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการ   นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ผู้ประสานงาน  เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและบุคลากรในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2565  มีโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 14 ศูนย์  11 จังหวัด  และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 14 ศูนย์  9 จังหวัด    เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

โดยได้รับเกียรติจาก   ดร.ชลฤทัย ทวีแสง รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับมัธยมศึกษา   เป็นประธานในพิธีเปิด   ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *