วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.-15.00 น.
รองผู้อำนวยการ นางลักษณ์มณี แสงสุพิน
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง easy science โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : Itti

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น