วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศ
1.เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์ฎา ชัยพฤกษ์ ม.1/2
2.เด็กหญิงปารณีย์ แก้วบ่อ ม.2/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.เด็กหญิงนภัสสรณ์ จันทวรรณ ม1/2
2.เด็กหญิงปุญ เอื้ออังคณากุล ม.2/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1.เด็กหญิงวรณัน ตรงเมธีรัตน์ ม.1/2
2.เด็กหญิงกานต์สิรี ธนูถนัด ม.2/2
ครูที่ปรึกษา
1.นางสาวอุทัยวรรณ สอนเจริญ
2.นางกัญญา เกื้อกูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น