เดือน: มิถุนายน 2022

คำสั่ง 296/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted Science) และห้องเรียนพรีเมี่ยมวิทยาศาสตร์ (Premium Science)

คลิกเพื่อดูไฟล์ pdf

คำสั่ง 295/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอนแก่น-กาฬสินธุ์

คลิกเพื่อดูไฟล์ pdf