22 มิถุนายน 2565  ดร.จักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เป็นประธานพิธีเปิดค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดคู่ขนานขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2565   ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น  โดยมีนายศักดาเดช  ทาซ้าย  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีนักเรียนระดับ ม.5 เข้าร่วมทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนกัลยาณวัตร  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  โรงเรียนชุมแพศึกษา  โรงเรียนอนุกูลนารี  และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

  คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น