20 มิถุนายน 2565  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมอบหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมปรึกษาหารือจัดทำหลักสูตรกับคณาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างความร่วมมือกับห้องเรียน Platinum Programmer ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์  ต่อไป   คลิกชมภาพกิจกรรม
By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น