นายเจษฎากร กองทรายมูล
นักเรียนชั้น ม.5/2 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ)
ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ผู้แทนศูนย์ สอวน. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 26-30 สิงหาคม 2565
 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น