7 พฤษภาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted-Premium) โดยในวันนี้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายวิชาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : Krudeer
คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : Rati
คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 3 : KruPang

 

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น