เดือน: มกราคม 2022

คำสั่ง 14/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปฎิบัติงานตามสายงานการบริหาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)

 คลิกอ่านคำสั่ง ไฟล์…