รายงานผลการแข่งขันโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า – The Electric Playground” สายขอนแก่น”รอบ voltage stage

ทีม “wonderwaste” จาก รร ขอนแก่นวิทยายน ประกอบด้วย
1. นายภูวนนท์ ชัยชนะอุดมกุล ม.6/1
2. นายจารุภัทร ศรีน้อย ม.6/1
3. นางสาวณัฏฐณิชา บุตรมี ม.6/2
4. นายภูรินท์ ก้องเกียรตินคร ม. 5/2

ครูที่ปรึกษา
1. นายศิวะ ปินะสา
2. นางสาวอาริศรา อรรคศร
3. ดร.ยศวัฒน์ พาผล
4. นางกัญญาเกื้อกูล
5. นางสาวกุลธิดา ทีน้อย

อำนวยการดำเนินงานโดย
ครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

เข้าแข่งขันรอบ 10 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศเพื่อคัดเลือก 5 ทีม ศึกษาดูงานพลังงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น