คณะผู้บริหารจาก สพฐ.เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 น.
ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชียวชาญ
ดร.อดุลย์ ฐานะ รองผู้อำนวยการเชียวชาญ และ
คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ
คณะผู้บริหารจาก สพฐ.เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ณ ห้อง Easy Science
 
คณะผู้บริหารจากสพฐ.ที่มาตรวจเยี่ยม มี 3 ท่าน ดังนี้
1.นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพค.)
2.นางพุทธชาต ทองกร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( สพค.)
3.นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ( สพค.)

กลุ่มสาระฯต้อนรับทีมงาน จาก GPSC (ปตท.)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำโดย
คุณครูลักษณวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และ
คุณครูยศวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการ ต้อนรับทีมงาน
จาก GPSC (ปตท.) ซึ่งได้มาติดตามการพัฒนานวัตกรรม
ในการประกวด GPSC YSI 2020 รอบระดับประเทศ
📌สถานที่ อาคาร 1 ห้อง 112

พิธีรำบวงสรวงพระธาตุศิโรดมขอนแก่น 2563

วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563
ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงพระธาตุศิโรดมขอนแก่น
เวลา 08.00-10.30 ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

โครงงานวิทยา​ศาสตร์​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ

ทีมโครงงานวิทยาศาสตร์​ โรงเรียน​ขอนแก่น​วิทยา​ยน​ จำนวน 2 ทีม
ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ​ ในสาขากายภาพ และสาขาชีวภาพ ให้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์​ฯ อพวช. และสมาคมวิทยาศาสตร์​แห่ง​ประเทศไทย​ในพระ​บรม​ราชูปถัมภ์​ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน​ 2563 ที่ อิมแพค​ เมือง​ทอง​ธานี​ ผลการแข่งขันระดับประเทศ
ปรากฏ​ว่า
 
🚩🚩 ทีมโครงงานวิทยา​ศาสตร์​ สาขากายภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ
นักเรียนที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
1. ด.ช.สรวิชญ์ สามารถ
2. ด.ช.ธีรภัทร อัดโดดดร
3. ด.ช.ปุณณภพ ซื่อดำรงรักษ์
นักเรียนชั้น ม.3/10
 
ครูที่ปรึกษา ดร.นรินทร​ รัตนทา
 
🚩🚩 ทีมโครงงานวิทยา​ศาสตร์​ สาขาชีวภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ
นักเรียนที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
1. ด.ช.นิปุณ สิงธพ
2. ด.ช.วรินทร อรรคฮาด
นักเรียนชั้น ม.3/10
 
ครูที่ปรึกษา ดร.นรินทร​ รัตนทา
ครูพัชรินทร์​ แสนพลเมือง

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูรุ่นที่ 1

สาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T) รุ่นที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดย สพฐ. สสวท. ร่วมกับ สพม.25 และศูนย์อบรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
📌 ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563
📌 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น