ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ขอต้อนรับน้องแชมป์ ภาสกร แสงนิกุล สาขาวิชาเคมี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง