กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดคู่พัฒนาขอนแก่น-กาฬสินธุ์

วันนี้ (18 ก.ย.) นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นม.4 (ม.4/1-4/4)
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดคู่พัฒนาขอนแก่น-กาฬสินธุ์
📌 18 กันยายน 2563
📌ณ ห้องประชุมวิทยลัยนาฏศิลป์ จ.กาฬสินธุ์

รายการร้อยเรื่องเมืองไทย ตอนโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกค่าย 1 สอวน.

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. และมูลนิธิ สอวน.ให้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD เข้ามาถ่ายทำรายการร้อยเรื่องเมืองไทย ตอนโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกค่าย 1 สอวน. โดยถ่ายทำที่ห้อง easy science ห้อง LAB PHYSIC
📌 17 กันยายน 2563
📌 ห้อง Lab physic และ ห้อง easy science

การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคุณครูในกลุ่มสาระฯ ร่วมให้กำลังลังใจในการประเมินนักเรียน
🏆รางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
📌 วันที่ 16 กันยายน 2563
📌 หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ค่ายวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม คู่จังหวัดขอนแก่น-กาฬสินธุ์

คุณครูณัชทัต ลิมป์เศวต และ คุณครูมิยาวดี หาโกสีย์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้นำนักเรียนชั้น
ม.5/2 เข้าค่ายวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
คู่จังหวัดขอนแก่น-กาฬสินธุ์
📌 ระหว่างวันที่ 17-18 กย. 2563
📌 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น