งานปูชนีย์-ศรีมณฑล กตัญญุตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปี 2563

จากวันวารที่พากเพียร
สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ….
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยี
ร่วมน้อมจิตคารวะแด่คุณครู ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ในงานปูชนีย์-ศรีมณฑล กตัญญุตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปี 2563
📌 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
📌 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น

ชนะเลิศการเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน ในการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
เมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
ครูนรินทร รัตนทา, ครูณัชทัต ลิมป์เศวต และครูมิยาวดี หาโกสีย์ ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.6/15
เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยส่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 ทีม จากโครงงานที่ร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 320 ทีม
 
🎉ได้รับรางวัลดังนี้ 🏆
1.โล่รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาสิ่งแวดล้อม
2.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาเคมี
3.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาคอมพิวเตอร์
4.รางวัลเหรียญทอง สาขา สิ่งแวดล้อม
5.รางวัลเหรียญเงินจำนวน 3 โครงงาน
6.รางวัลเหรียญทอง​แดง จำนวน 3 โครงงาน
 
ที่ปรึกษาโครงงาน
1.ดร.นรินทร รัตนทา
2.ครูณัชทัช ลิมป์เศวต
3.ครูมิยาวดี หาโกสีย์
4.ครูกุลธิดา ทีน้อย
5.ครูอาริษรา อรรคษร
6.ครูภัทรวดี นาม​วงษ์
7.ครูนาคินทร์​ สัจเขต

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืนระดับ 2 ดาวประจำปี 2563

วันที่ 21-25 กันยายน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำโดย ครูลักษณวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณะครู
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
เพื่อรับการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืนระดับ 2 ดาวประจำปี 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ร้อยรักถักทอใจ ร้อยสายใยเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 กันยายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมงานรวมใจ วิทย์&เทคโน  ในการรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  อย่างเป็นทางการ  พร้อมแสดงมุทิตาคารวะแด่คุณครูเชิดเกียรติ  พูลพิพัฒน์  เนื่องในวาระเกษียณ​ก่อนอายุ​ราชการ    

 

ผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายรายการ GPSCYSI 2020

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนผ่านการคัดเลือกเป็น 5 ทีมสุดท้ายจากทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 300 ทีม ในรายการ GPSCYSI 2020 เพื่อชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีสมาชิกคือ
1. ดร.ยศวัฒน์ พาผล ครูที่ปรึกษา
2. นายธนวัต อุดม ม.5/2
3. นายรัชพล ปิยกานนท์ ม.5/1
4. นาวสาวธนภรณ์ แทนหา ม.5/2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ กงเพชร และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนทุกส่วนครับ