มอบรางวัล The Best of Science XIV (KKW) ครั้งที่ 14

พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ The Best of Science XIV (KKW) ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยในพิธีมอบรางวัลทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โรงทานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร่วมจัดโรงทานในงานวันครบรอบ 123 ปี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  และวันคล้ายวันพระราชทานนาม “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน”  รวมทั้งต้อนรับผ้าป่าสามัคคีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการสมทบทุนสร้างโดมสนามกีฬาบาสเก็ตบอลให้กับนักเรียน   ในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2563

นิทรรศการวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  นำโดยนางลักษณาวดี  ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  จัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น  สาระความรู้วิทยาศาสตร์  และเกมทางวิทยาศาสตร์สนุก ๆ มากมาย  ในงาน 123 ปี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2563