ก้าวต่อไป ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาเจ้าฯ ในระดับประเทศ

ทีมตัวแทนครูที่ปรึกษาฟิสิกส์สัประยุทธ์ นำนักเรียนตัวแทนและทีมสนับสนุน เข้าพบหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางลักษณาวดี ศรีสุข  ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินงานฟิสิกส์สัประยุทธ์ เพื่อรายงานผลการแข่งขัน   รวมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุน ดูแลอย่างอบอุ่นด้วยดีเสมอมา ทสงทีมงานจะพัฒนาต่อไปเพื่อชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาเจ้า ฯ ในระดับประเทศในเดือนมีนาคม ต่อไป

แชมป์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ขอนแก่นวิทยายน โดยการนำของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฟิสิกส์สัประยุทธ์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ประธานที่ปรึกษา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้สนับสนุน ส่งเสริม และเป็นกำลังใจอย่างอบอุ่น ทำให้เราสามารถคว้าแชมป์ร่วมกันกับทีมนครพนมวิทยาคม ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม