สวัสดีปีใหม่ 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยนางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นำคณะครูเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่กับคณะผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ในวันที่  2 มกราคม 2563