รับสมัครนักเรียน IESO 2020

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020)

  1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)
  2. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.posn.or.th หรือเว็บไซต์ของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศทั้ง 7 แห่ง หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและค่าสมัคร นำส่งศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศทั้ง 7 ศูนย์ ที่ดูแลรับผิดชอบจังหวัดนั้นๆ
  3. ผู้สมัครต้องเกิดหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 (อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีและไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
  4. สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ในวันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 2563 (10 วัน)
  5. มหาวิทยาลัยให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์ สอวน. ในการเข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย สอวน. โดยนักเรียนสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ สอวน. และมหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษ
  6. รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมผู้สนใจศึกษาได้จาก link ดังแนบ
  7. ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิ สอวน. โทร. 0-2252-8915-6 , 0-2218-5243

ลิงคฺประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020) มีรายละเอียดดังนี้


ประชุมครู ครั้งที่ 3/2562

20 ธันวาคม 2562  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำรวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  มอบรางวัลครูผู้ไม่มีวันลาในรอบปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยมีคุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ  รวมทั้งผู้อำนวยการยังมอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณครูที่บรรจุใหม่และย้ายมาสู่รั้วชายคาชมพู ฟ้า เหลือง ในครั้งนี้ด้วย  พวกเรขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งจ้า

สู่อ้อมแขนชมพู ฟ้า เหลือง

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  กล่าวต้อนรับคุณครูวิทยาศาสตร์ที่ย้ายมาใหม่พร้อมทั้งคณะครูที่มาส่งจากโรงเรียนขามแก่นนคร  โดบมีคุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ร่วมให้กรต้อนรับอย่างอบอุ่น  ใรสันที่ 19 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุม 326

Chem Test 40

14 ธันวาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอเป็นกำลังใจให้กับทีมตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 40  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ  ณ ภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณครูชีววิทยาคนใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำโดยคุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณะครูทุกท่าน  ขอต้อนรับคุณครูชีววิทยาคนใหม่  ด้วยความยินดียิ่ง  จ้า