บวงสรวงพระธาตุศิโรดมขอนแก่น

คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคณะครูวิทย์ ม.ต้น ระดับ ม.1 และ ม.2 ร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุศิโรดมขอนแก่น (พระธาตุขามแก่นศิโรดม…เดิม) เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในการนำบวงสรวงในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ พระธาตุศิโรดมขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด….จ้า