ทัศนศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ห้องเรียน SMTE M.4

วันที่ 14 พฤศจิกายน. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้น ม.4/1-4/4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยวันนี้มีกิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์อวกาศ space inspirium   อำเภอศรีราชา ชลบุรี