ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 28 กันยายน -14 ตุลาคม 2562 โดยมี ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะวิทยากร ให้การต้อนรับ ในวันที่ 30 กันยายน 2562   
          ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า เป็นที่น่าชื่นชมยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกและเข้าอบรมตามหลักสูตรที่เข้มข้นของโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์(สอวน.) ซึ่งถือว่าได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพทุกด้าน เพื่อให้มีคุณภาพในระดับสากล เตรียมตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักคิด นักวิชาการและเป็นกำลังหลัก ในการพัฒนาประเทศชาติของเรา ที่สำคัญคือสามารถสอบผ่านเพื่อเข้าไปอบรม ในค่ายที่ 2 จนถึงค่ายสุดท้ายของ สอวน. ซึ่งหมายถึงการเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์ในระดับโลกต่อไป
          ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวต่อไปว่า เราทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้อย่างมาก สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต จะเกิดคุณค่าทั้งต่อตนเองและประเทศชาติโดยรวมอีกด้วย จึงขอให้กำลังใจกับลูก ๆ นักเรียนทุกคน และผมขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน คณะวิทยากรประจำศูนย์ฯ และคณาจารย์จากศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่จัดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ในครั้งนี้ จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง2 : Krusawasd Jan

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *