ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่16

นายภูริช กัญจนานภานิ ม.5/15 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่16 และผ่านการอบรมในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สาขาวิชาชีววิทยา