ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่16

นายภูริช กัญจนานภานิ ม.5/15 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่16 และผ่านการอบรมในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สาขาวิชาชีววิทยา

ค่ายวิชาการ Gifted M5

ค่ายวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จังหวัดคู่พัฒนาขอนแก่น-กาฬสินธุ์  ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562  ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา  จังหวัดขอนแก่น

อบรมฟิสิกส์แนวใหม่สำหรับครูผู้สอน

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์แนวใหม่สำหรับครูผู้สอน วิชาฟิสิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก  รองผู้อำนวยการเบญจมาศ ฤๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  เป็นประธานในพิธี และ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยเชี่ยวชาญ รร.ขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานใพิธีปิดในครั้งนี้

 คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง1-Krudeer

 คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง2-KruKaiTong

 คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง3-Numnim

 คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง4-JubJang

คลิกชมภาพวีดีโอ 

 

สรุปกิจกรรมการอบราครูฟิสิกส์

 

แนะนำศูนย์ฯ วิชาฟิสิกส์ จังหวัดขอนแก่น