วันสิ่งแวดล้อมโลก

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในวันที่  5 มิถุนายน 2562  ณ สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ตามคำขวัญที่ว่า “เราไม่สามารถหยุดหายใจได้ แต่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณภาพอากาศของเราดีขึ้นได้” (Beat Air Pollution : WE CAN’T STOP BREATHING. BUT WE CAN DO SOMETHING ABOUT THE QUALITY OF OUR AIR)  โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  การแสดง THE RAPPER รักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และการรักษาความสะอาดในห้องเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  เพื่อทำให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นโรงเรียนที่สะอาดที่สุดในภาคอีสาน

  คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1-KruDeer

  คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2-NumNim

 คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง3-KruSawasd

เกษียณสร้างสุข

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562  โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่  3-7 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมเดอะปาร์ค  จังหวัดเชียงใหม่