ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ SMTE สิงคโปร์และมาเลเซีย

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เดินทางศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562

คำสั่ง 300/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถดด้านทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์แนวใหม่ สำหรับครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ สพม.25 ปี2562

รองชนะเลิศอันดับ 1 สะเต็มศึกษา รอบภูมิภาค. ระดับ ม ต้น

ผลการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา รอบภูมิภาค. ระดับ ม ต้น ตัวแทนนักเรียนขอนแก่นวิทยายนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3000 บาท เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศที่ เมืองทองธานี
รายชื่อนักเรียน 
1. ดช เจตบดินทร์ เพียทา 3/1
2. ดญ อภิสรา คำเชียว ม3/1
3. ดช สิงหโรจน์ วีระมโนกุล ม3/10
(โครงงานในรานวิชา IS)
ครูที่ปรึกษา ครูศิวะ ปินะสา  และครูบุษกล แก้วบัวดี

โครงงานสะเต็มศึกษา ม.ต้น

ขอแสดงความยินดีกับโครงงานสะเต็มศึกษา รอบภูมิภาค. ระดับ ม ต้น ตัวแทนนักเรียนขอนแก่นวิทยายนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3000 บาท เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศที่ เมืองทองธานี ในเดือนสิงหาคมนี้
รายชื่อนักเรียน 
1. ดช เจตบดินทร์ เพียทา 3/1
2. ดญ อภิสรา คำเชียว ม3/1
3. ดช สิงหโรจน์ วีระมโนกุล ม3/10
(โครงงานในรานวิชา IS)
ครูที่ปรึกษา ครูศิวะ ปินะสา  และครูบุษกล แก้วบัวดี

ติว PAT ม.4 ชีววิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  คาบที่ 6-7 วันที่  19 มิถุนายน 2562  สอนเสริมในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นม 4  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และห้อง 621-822