การประชุมเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนบน จำนวน 32 โรงเรียน  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 .ที่โรงแรมเจริญธานี  ขอนแก่น  ในครั้งนี้นี้ในที่ประชุมได้ชื่นชมทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และนักเรียนได้กล่าวนำเสนอประสบการณ์บนเวทีในครั้งนี้ด้วย

By admin