นางลักษณาวดี  ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เป็นประธานในการประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อแจ้งนโยบาย ปรึกษาหารือ รวมทั้งเสนอเสนอแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดขยะอย่างยั่งยืนในโรงเรียน  โดยจัดประชุมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ห้อง 116

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น